Đang gửi...

Bàn lãnh đạo

Bàn giám đốc 190 BLD01

Bàn giám đốc 190 BLD01

2200x2200x750mm

9,499,600 đ (Đã có VAT) 8,636,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc BGD -13-00 PU

Bàn giám đốc BGD -13-00 PU

3,945,700 đ (Đã có VAT) 3,587,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc BGD-11-01PU

Bàn giám đốc BGD-11-01PU

4,158,000 đ (Đã có VAT) 3,780,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc BGD-11-02PU

Bàn giám đốc BGD-11-02PU

4,171,200 đ (Đã có VAT) 3,792,000 đ (Chưa có VAT)
BÀN GIÁM ĐỐC CAO CẤP LUXB3020V2 Hot

BÀN GIÁM ĐỐC CAO CẤP LUXB3020V2

W3000 X D2000 X H760 (mm)

10,450,000 đ (Đã có VAT) 9,500,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc DT2010V10

Bàn giám đốc DT2010V10

W2000 x D1000 x H750 mm

10,451,925 đ (Đã có VAT) 9,501,750 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc fami BGD1809F

Bàn giám đốc fami BGD1809F

W1800 x D900 x H760

6,692,400 đ (Đã có VAT) 6,084,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Fami BGD1809F2

Bàn giám đốc Fami BGD1809F2

W1800 x D900 x H760

8,571,200 đ (Đã có VAT) 7,792,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Fami BGD1809F4

Bàn giám đốc Fami BGD1809F4

W1800 x D950 x H760

7,954,100 đ (Đã có VAT) 7,231,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Fami BGD1809T

Bàn giám đốc Fami BGD1809T

W1800 x D900 x H760

6,692,400 đ (Đã có VAT) 6,084,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Fami BGD18F

Bàn giám đốc Fami BGD18F

W1800 x D900 x H760

10,605,100 đ (Đã có VAT) 9,641,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc FAMI SMM1800H

Bàn giám đốc FAMI SMM1800H

W1820 x D900 x H750mm

8,181,800 đ (Đã có VAT) 7,438,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Fami TV1818DL-L

Bàn giám đốc Fami TV1818DL-L

W1800 x D1900 x H750mm

6,380,000 đ (Đã có VAT) 5,800,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ PU cao cấp Hòa Phát DT1890V3

Bàn giám đốc gỗ PU cao cấp Hòa Phát DT1890V3

W2000 x D1000 x H760mm

5,386,557 đ (Đã có VAT) 4,896,870 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ sơn PU DT1890H26

Bàn giám đốc gỗ sơn PU DT1890H26

W1800 x D900 x H760mm

4,112,790 đ (Đã có VAT) 3,738,900 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V2

Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V2

W2000 x D1000 x H760mm

6,800,178 đ (Đã có VAT) 6,181,980 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V5

Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V5

W2000 x D1000 x H760mm

8,361,540 đ (Đã có VAT) 7,601,400 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V8

Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V8

W2000 x D1000 x H760mm

18,116,670 đ (Đã có VAT) 16,469,700 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H27

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H27

W1800 x D900 x H760mm

4,335,067 đ (Đã có VAT) 3,940,970 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H37

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H37

W1800 x D900 x H760mm

4,661,162 đ (Đã có VAT) 4,237,420 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H4

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H4

W1800 x D900 x H760mm

3,645,609 đ (Đã có VAT) 3,314,190 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H5

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H5

W1800 x D900 x H760mm

4,126,100 đ (Đã có VAT) 3,751,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H24

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H24

W2000 x D1000 x H760mm

5,057,800 đ (Đã có VAT) 4,598,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H3

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H3

W2000 x D1000 x H760mm

4,426,906 đ (Đã có VAT) 4,024,460 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H4

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H4

W2000 x D1000 x H760mm

4,249,883 đ (Đã có VAT) 3,863,530 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H6

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H6

W2000 x D1000 x H760mm

4,791,600 đ (Đã có VAT) 4,356,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H36

Bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H36

W1800 x D900 x H750mm

4,563,999 đ (Đã có VAT) 4,149,090 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc K2110E-V

Bàn giám đốc K2110E-V

W2100 x D1000 x H745

21,325,700 đ (Đã có VAT) 19,387,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top