Đang gửi...

Hộc bàn văn phòng

  Hộc di động HBG-04-01

Hộc di động HBG-04-01

872,300 đ (Đã có VAT) 793,000 đ (Chưa có VAT)
  Hộc di động HBG-04-01V

Hộc di động HBG-04-01V

885,500 đ (Đã có VAT) 805,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc di động HBG-05-00

Hộc di động HBG-05-00

711,700 đ (Đã có VAT) 647,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc di động HBG-05-00G

Hộc di động HBG-05-00G

701,800 đ (Đã có VAT) 638,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc di động HBG-06-01

Hộc di động HBG-06-01

W420 X D460 X H650mm

1,006,500 đ (Đã có VAT) 915,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc di động HBG-07-00

Hộc di động HBG-07-00

W420 X D460 X H650mm

1,382,700 đ (Đã có VAT) 1,257,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc tài liệu HDD-03-00 PU

Hộc tài liệu HDD-03-00 PU

1,248,500 đ (Đã có VAT) 1,135,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ phụ bàn giám đốc BHP-01-00 PU

Tủ phụ bàn giám đốc BHP-01-00 PU

2,147,200 đ (Đã có VAT) 1,952,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top