Đang gửi...

Nội thất hội trường

  Ghế hội trường GS-32-09

Ghế hội trường GS-32-09

2,444,200 đ (Đã có VAT) 2,222,000 đ (Chưa có VAT)
 BHT02 gỗ sơn pu - BHT12DH2V

BHT02 gỗ sơn pu - BHT12DH2V

1200 x 500 x 750mm.

2,255,000 đ (Đã có VAT) 2,050,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn chân sắt mặt gỗ BOV-Ø1600

Bàn ăn chân sắt mặt gỗ BOV-Ø1600

2,945,800 đ (Đã có VAT) 2,678,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn chân sắt mặt gỗ BOV-Ø1800

Bàn ăn chân sắt mặt gỗ BOV-Ø1800

3,467,200 đ (Đã có VAT) 3,152,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn cafe 190 CBCF03 + MBCF01-60

Bàn cafe 190 CBCF03 + MBCF01-60

600 x 600 x 740mm

1,270,500 đ (Đã có VAT) 1,155,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn góc xuân hòa BCG-03-00

Bàn góc xuân hòa BCG-03-00

600x600x750

764,500 đ (Đã có VAT) 695,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn hội trường BHT12DH2

Bàn hội trường BHT12DH2

1200 x 500 x 750mm.

2,744,500 đ (Đã có VAT) 2,495,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn hội trường BHT12DH2V

Bàn hội trường BHT12DH2V

W1200 x D500 x H750 (mm)

2,560,800 đ (Đã có VAT) 2,328,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT15DH2

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT15DH2

3,520,000 đ (Đã có VAT) 3,200,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn hội trường Hòa Phát BHT03

Bàn hội trường Hòa Phát BHT03

1500 x 500 x 750mm.

3,173,500 đ (Đã có VAT) 2,885,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn hội trường Hòa Phát EBX414

Bàn hội trường Hòa Phát EBX414

765,600 đ (Đã có VAT) 696,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn hội trường khung thép BHT512

Bàn hội trường khung thép BHT512

W1200 x D500 x H750 mm

1,130,800 đ (Đã có VAT) 1,028,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp BH-01-02PU

Bàn họp BH-01-02PU

W2400 x D1200 x H760

4,603,500 đ (Đã có VAT) 4,185,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp BH-02-01PU

Bàn họp BH-02-01PU

W2000 x D1000 x H760

3,623,400 đ (Đã có VAT) 3,294,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp BH-02-02PU

Bàn họp BH-02-02PU

W2400 x D1200 x H760

4,294,400 đ (Đã có VAT) 3,904,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp BH-03-01PU

Bàn họp BH-03-01PU

W3000 x D1200 x H760

7,045,500 đ (Đã có VAT) 6,405,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp BH-05-01PU

Bàn họp BH-05-01PU

W3000 x D1200 x H760

6,307,400 đ (Đã có VAT) 5,734,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp BH-06-01PU

Bàn họp BH-06-01PU

W2000 x D1000 x H760

3,865,400 đ (Đã có VAT) 3,514,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp BH-06-02PU

Bàn họp BH-06-02PU

W2400 x D1200 x D760

5,247,000 đ (Đã có VAT) 4,770,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp quây BH-01-09

Bàn họp quây BH-01-09

W4000 x D1600 x H760

13,218,700 đ (Đã có VAT) 12,017,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHCN-01-00

Bàn họp xuân hòa BHCN-01-00

1800x900x750

1,548,800 đ (Đã có VAT) 1,408,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHCN-02-00

Bàn họp xuân hòa BHCN-02-00

1800x100x750

1,610,400 đ (Đã có VAT) 1,464,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHE-03-00

Bàn họp xuân hòa BHE-03-00

2000x1000x750

2,043,800 đ (Đã có VAT) 1,858,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHE-04-00

Bàn họp xuân hòa BHE-04-00

2400x1200x750

2,354,000 đ (Đã có VAT) 2,140,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHE-05-00

Bàn họp xuân hòa BHE-05-00

3000x1200x750

3,166,900 đ (Đã có VAT) 2,879,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHE-06-00

Bàn họp xuân hòa BHE-06-00

3600x1200x750

3,716,900 đ (Đã có VAT) 3,379,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-01-00

Bàn họp xuân hòa BHG-01-00

1200x450x750

805,200 đ (Đã có VAT) 732,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-01-00V

Bàn họp xuân hòa BHG-01-00V

704,000 đ (Đã có VAT) 640,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top