Đang gửi...

Nội thất khu công cộng XH

  Ghế hội trường GS-32-09

Ghế hội trường GS-32-09

2,444,200 đ (Đã có VAT) 2,222,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn chân sắt mặt gỗ BOV-Ø1600

Bàn ăn chân sắt mặt gỗ BOV-Ø1600

2,945,800 đ (Đã có VAT) 2,678,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn chân sắt mặt gỗ BOV-Ø1800

Bàn ăn chân sắt mặt gỗ BOV-Ø1800

3,467,200 đ (Đã có VAT) 3,152,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn chân sắt BOV-1805BC-G

Bàn chân sắt BOV-1805BC-G

1,359,600 đ (Đã có VAT) 1,236,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn để đồ BDD-01

Bàn để đồ BDD-01

W1200 x D600 x H750mm

4,947,800 đ (Đã có VAT) 4,498,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn đẻ inox BK-02

Bàn đẻ inox BK-02

9,772,400 đ (Đã có VAT) 8,884,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn gấp chân sắt BOV-1805B-G

Bàn gấp chân sắt BOV-1805B-G

1,188,000 đ (Đã có VAT) 1,080,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn gấp chân sắt BOV-1805B-V

Bàn gấp chân sắt BOV-1805B-V

1,247,400 đ (Đã có VAT) 1,134,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn gấp chân sắt BOV-1805G

Bàn gấp chân sắt BOV-1805G

1,075,800 đ (Đã có VAT) 978,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn gấp chân sắt BOV-1805V

Bàn gấp chân sắt BOV-1805V

1,144,000 đ (Đã có VAT) 1,040,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn họp xuân hòa BHG-08-00

Bàn họp xuân hòa BHG-08-00

2000x600x750

1,472,900 đ (Đã có VAT) 1,339,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn khám bệnh BK-03

Bàn khám bệnh BK-03

8,405,100 đ (Đã có VAT) 7,641,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn khám phụ khoa BK-03

Bàn khám phụ khoa BK-03

7,933,200 đ (Đã có VAT) 7,212,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn lấy máu BLM-03

Bàn lấy máu BLM-03

3,432,000 đ (Đã có VAT) 3,120,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn típ BT-01

Bàn típ BT-01

3,260,400 đ (Đã có VAT) 2,964,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn típ BT-02

Bàn típ BT-02

W600 x D400x(700-1200mm)

3,875,300 đ (Đã có VAT) 3,523,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn y tế BYT-01

Bàn y tế BYT-01

2,268,200 đ (Đã có VAT) 2,062,000 đ (Chưa có VAT)
Bục phát biểu BPB-02PU

Bục phát biểu BPB-02PU

3,460,600 đ (Đã có VAT) 3,146,000 đ (Chưa có VAT)
Bục phát biểu BPB-03PU

Bục phát biểu BPB-03PU

2,774,200 đ (Đã có VAT) 2,522,000 đ (Chưa có VAT)
Bục tượng Bác BTB-02PU

Bục tượng Bác BTB-02PU

3,432,000 đ (Đã có VAT) 3,120,000 đ (Chưa có VAT)
Cáng tay CT-01

Cáng tay CT-01

1,716,000 đ (Đã có VAT) 1,560,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế đôn xoay GI-10-10

Ghế đôn xoay GI-10-10

300x(560-710mm)

1,001,000 đ (Đã có VAT) 910,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế đôn xoay GI-10-10XH

Ghế đôn xoay GI-10-10XH

280x450

838,200 đ (Đã có VAT) 762,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế người nhà bệnh nhân GBN-01-00

Ghế người nhà bệnh nhân GBN-01-00

W1900 x D700 x H570

2,431,000 đ (Đã có VAT) 2,210,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế phòng chờ xuân hòa GS-29-00H

Ghế phòng chờ xuân hòa GS-29-00H

2,545,400 đ (Đã có VAT) 2,314,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế phòng chờ xuân hòa GS-30-00H

Ghế phòng chờ xuân hòa GS-30-00H

2,052,600 đ (Đã có VAT) 1,866,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế phòng chờ xuân hòa GS-31-00H

Ghế phòng chờ xuân hòa GS-31-00H

1,758,900 đ (Đã có VAT) 1,599,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế quầy bar GS-34-00

Ghế quầy bar GS-34-00

706,200 đ (Đã có VAT) 642,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top