Đang gửi...

Bàn ăn khu công nghiệp

BA01IL-15 (V095-15) bàn ăn chân sơn ,mặt gỗ laminate

BA01IL-15 (V095-15) bàn ăn chân sơn ,mặt gỗ...

1500x750x750mm.

2,372,700 đ (Đã có VAT) 2,157,000 đ (Chưa có VAT)
BA01IL-16  bàn ăn chân inox ,mặt gỗ laminate

BA01IL-16 bàn ăn chân inox ,mặt gỗ laminate

W1600 x D750 x H 750 mm

2,697,200 đ (Đã có VAT) 2,452,000 đ (Chưa có VAT)
BA01SL-14  bàn ăn chân sơn ,mặt gỗ laminate

BA01SL-14 bàn ăn chân sơn ,mặt gỗ laminate

1400x750x750mm

1,878,800 đ (Đã có VAT) 1,708,000 đ (Chưa có VAT)
BA01SL-15 bàn ăn chân sơn ,mặt gỗ laminate

BA01SL-15 bàn ăn chân sơn ,mặt gỗ laminate

1600x750x750mm

1,944,800 đ (Đã có VAT) 1,768,000 đ (Chưa có VAT)
BA01SL-16  bàn ăn chân sơn,mặt gỗ laminate

BA01SL-16 bàn ăn chân sơn,mặt gỗ laminate

1600x750x750mm

2,269,300 đ (Đã có VAT) 2,063,000 đ (Chưa có VAT)
BA02 (BCN15) bàn ghế ăn khu công nghiệp hòa phát

BA02 (BCN15) bàn ghế ăn khu công nghiệp hòa phát

1680x1200x750

2,624,600 đ (Đã có VAT) 2,386,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn gấp Hòa Phát BG01

Bàn ăn gấp Hòa Phát BG01

W1600 x D750 x H750 mm

2,070,200 đ (Đã có VAT) 1,882,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn gấp Hòa Phát BG06-512

Bàn ăn gấp Hòa Phát BG06-512

1200x500x750

821,832 đ (Đã có VAT) 747,120 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn gấp Hòa Phát BG06-514

Bàn ăn gấp Hòa Phát BG06-514

W1400 x D500 x H750 mm

907,500 đ (Đã có VAT) 825,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn gấp Hòa Phát BG06-516

Bàn ăn gấp Hòa Phát BG06-516

1600x500x750

940,896 đ (Đã có VAT) 855,360 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn gấp Hòa Phát BG06-518

Bàn ăn gấp Hòa Phát BG06-518

W1800 x D500 x H750 mm

1,009,140 đ (Đã có VAT) 917,400 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn gấp Hòa Phát BG06-712

Bàn ăn gấp Hòa Phát BG06-712

W1200 x D700 x H750 mm

926,376 đ (Đã có VAT) 842,160 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn ghế nhựa Hòa Phát BA03

Bàn ăn ghế nhựa Hòa Phát BA03

1680x1690x750

3,604,700 đ (Đã có VAT) 3,277,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn Hòa Phát BCN712

Bàn ăn Hòa Phát BCN712

1200x700x750mm

1,035,100 đ (Đã có VAT) 941,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn khu công nghiệp BA01I-14

Bàn ăn khu công nghiệp BA01I-14

1400 x 750 x 750 mm

2,619,100 đ (Đã có VAT) 2,381,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn khu công nghiệp BA01I-15

Bàn ăn khu công nghiệp BA01I-15

1500 x 750 x 750 mm

2,942,500 đ (Đã có VAT) 2,675,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn khu công nghiệp BA01I-16

Bàn ăn khu công nghiệp BA01I-16

1600 x 750 x 750 mm

3,308,800 đ (Đã có VAT) 3,008,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn khu công nghiệp BA01IL-14

Bàn ăn khu công nghiệp BA01IL-14

1400 x 750 x 750 mm

2,217,600 đ (Đã có VAT) 2,016,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ăn khu công nghiệp BA01IL-15

Bàn ăn khu công nghiệp BA01IL-15

1500x750x750mm

2,372,700 đ (Đã có VAT) 2,157,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát có ngăn  BG05

Bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát có ngăn BG05

W1500 x D450 x H750mm

936,540 đ (Đã có VAT) 851,400 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát HGB73 + G43 Mới

Bàn ghế ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát HGB73 + G43

2,787,400 đ (Đã có VAT) 2,534,000 đ (Chưa có VAT)
BG05-512 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát không ngăn

BG05-512 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát không...

W1200 x D500 x H750mm

810,700 đ (Đã có VAT) 737,000 đ (Chưa có VAT)
BG05-514 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát không ngăn

BG05-514 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát không...

W1400 x D500 x H750mm

891,132 đ (Đã có VAT) 810,120 đ (Chưa có VAT)
BG05-518 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát không ngăn

BG05-518 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát không...

W1800 x D500 x H750mm

1,046,892 đ (Đã có VAT) 951,720 đ (Chưa có VAT)
BG05-712 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát không ngăn

BG05-712 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát không...

W1200 x D700 x H750mm

971,388 đ (Đã có VAT) 883,080 đ (Chưa có VAT)
BG05N Bàn hội trường khung sắt Hòa Phát có ngăn

BG05N Bàn hội trường khung sắt Hòa Phát có ngăn

W1500 x D450 x H750 mm

949,311 đ (Đã có VAT) 863,010 đ (Chưa có VAT)
BG05N-512 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát có ngăn

BG05N-512 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát có ngăn

W1200 x D500 x H750mm

876,942 đ (Đã có VAT) 797,220 đ (Chưa có VAT)
BG05N-514 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát có ngăn

BG05N-514 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát có ngăn

W1400 x D500 x H750mm

985,908 đ (Đã có VAT) 896,280 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top