Đang gửi...

Bàn giám đốc XH

Bàn giám đốc BGD -13-00 PU

Bàn giám đốc BGD -13-00 PU

3,945,700 đ (Đã có VAT) 3,587,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc BGD-11-01PU

Bàn giám đốc BGD-11-01PU

4,158,000 đ (Đã có VAT) 3,780,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc BGD-11-02PU

Bàn giám đốc BGD-11-02PU

4,171,200 đ (Đã có VAT) 3,792,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn trưởng phòng BTP-03-01PU

Bàn trưởng phòng BTP-03-01PU

3,905,000 đ (Đã có VAT) 3,550,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn trưởng phòng BTP-05-01 PU

Bàn trưởng phòng BTP-05-01 PU

3,905,000 đ (Đã có VAT) 3,550,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn trưởng phòng BTP-06-01PU

Bàn trưởng phòng BTP-06-01PU

3,006,300 đ (Đã có VAT) 2,733,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn văn phòng BVP-06-01PU

Bàn văn phòng BVP-06-01PU

2,013,000 đ (Đã có VAT) 1,830,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn văn phòng BVP-07-01PU

Bàn văn phòng BVP-07-01PU

3,484,800 đ (Đã có VAT) 3,168,000 đ (Chưa có VAT)

HOTLINE

 
top