Đang gửi...

Két chống cháy KS

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF100K1C1

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF100K1C1

W400 x D536 x H618 mm

4,772,900 đ (Đã có VAT) 4,339,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF100K1DT

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF100K1DT

W400 x D536 x H618 mm

5,161,200 đ (Đã có VAT) 4,692,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF120K1C1

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF120K1C1

W481 x D560 x H677 mm

5,420,800 đ (Đã có VAT) 4,928,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF120K1DT

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF120K1DT

W481 x D560 x H677 mm

5,942,200 đ (Đã có VAT) 5,402,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF120K2C1

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF120K2C1

 W481 x D560 x H677 mm

5,756,300 đ (Đã có VAT) 5,233,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF135K1C1

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF135K1C1

W481 x D560 x H761 mm 

6,850,800 đ (Đã có VAT) 6,228,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF135K1DT

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF135K1DT

W481 x D560 x H761 mm

7,293,000 đ (Đã có VAT) 6,630,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF135K2C1

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF135K2C1

 W481 x D560 x H761 mm

6,884,900 đ (Đã có VAT) 6,259,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF168K1C1

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF168K1C1

W616 x D600 x H868 mm

8,841,800 đ (Đã có VAT) 8,038,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF168K1DT

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF168K1DT

W616 x D600 x H868 mm

9,419,300 đ (Đã có VAT) 8,563,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF168K2C1

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF168K2C1

W616 x D600 x H868 mm

9,025,500 đ (Đã có VAT) 8,205,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF190K1DT

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF190K1DT

W589 x D600 x H988 mm

10,151,900 đ (Đã có VAT) 9,229,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF190K2C1

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF190K2C1

W589 x D600 x H988 mm

9,771,300 đ (Đã có VAT) 8,883,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF250K1DT

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF250K1DT

W589 x D600 x H1265 mm

13,305,600 đ (Đã có VAT) 12,096,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF250K2C1

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF250K2C1

W589 x D600 x H1265 mm

12,925,000 đ (Đã có VAT) 11,750,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF35D

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF35D

W305 x D374 x H444 mm

2,956,800 đ (Đã có VAT) 2,688,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF35NDT

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF35NDT

W411 x D366 x H338 mm

3,308,800 đ (Đã có VAT) 3,008,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF55D

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF55D

W347 x D432 x H515 mm 

3,209,800 đ (Đã có VAT) 2,918,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF55N

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF55N

W482 x D432 x H380 mm

3,209,800 đ (Đã có VAT) 2,918,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF55NDT

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF55NDT

W482 x D421 x H380 mm

3,604,700 đ (Đã có VAT) 3,277,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc Hòa Phát KS110 K2C1

Két bạc Hòa Phát KS110 K2C1

W481 x D558 x H665 mm

5,744,200 đ (Đã có VAT) 5,222,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc Hòa Phát KS168 K1C1

Két bạc Hòa Phát KS168 K1C1

W616 x D600 x H868 mm

8,841,800 đ (Đã có VAT) 8,038,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc Hòa Phát KS190 K2C1

Két bạc Hòa Phát KS190 K2C1

9,771,300 đ (Đã có VAT) 8,883,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc Hòa Phát KS250K2C1

Két bạc Hòa Phát KS250K2C1

W589 x D600 x H1265 mm

12,925,000 đ (Đã có VAT) 11,750,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc Hòa Phát KS320 K2C1

Két bạc Hòa Phát KS320 K2C1

W689 x D691 x H1402 mm

18,500,900 đ (Đã có VAT) 16,819,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc Hòa Phát KS400 K2C1

Két bạc Hòa Phát KS400 K2C1

W736 x D691 x H1507 mm

22,486,200 đ (Đã có VAT) 20,442,000 đ (Chưa có VAT)
Két bạc Hòa Phát KS50D

Két bạc Hòa Phát KS50D

W347 x D432 x H515mm

3,209,800 đ (Đã có VAT) 2,918,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top