Đang gửi...

Bàn tủ lãnh đạo

2 tủ DC940H3+DC1340H1 nội thất hòa phát

2 tủ DC940H3+DC1340H1 nội thất hòa phát

W1800 x D400 x H2000mm

13,114,860 đ (Đã có VAT) 11,922,600 đ (Chưa có VAT)
2HR1800-2B+1HR950-3B bộ tủ ghép nội thất Hòa Phát

2HR1800-2B+1HR950-3B bộ tủ ghép nội thất Hòa Phát

W3600 x D400 x H1800mm

10,586,004 đ (Đã có VAT) 9,623,640 đ (Chưa có VAT)
3 tủ ghép DC940H4 + DC940H1

3 tủ ghép DC940H4 + DC940H1

W2700 x D400 x H2000mm

12,222,804 đ (Đã có VAT) 11,111,640 đ (Chưa có VAT)
BÀN GIÁM ĐỐC CAO CẤP LUXB3020V2 Hot

BÀN GIÁM ĐỐC CAO CẤP LUXB3020V2

W3000 X D2000 X H760 (mm)

10,450,000 đ (Đã có VAT) 9,500,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc DT2010V10

Bàn giám đốc DT2010V10

W2000 x D1000 x H750 mm

10,451,925 đ (Đã có VAT) 9,501,750 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010VM15

Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010VM15

W2000 x D1000 x H760 mm

7,664,745 đ (Đã có VAT) 6,967,950 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ PU cao cấp Hòa Phát DT1890V3

Bàn giám đốc gỗ PU cao cấp Hòa Phát DT1890V3

W2000 x D1000 x H760mm

5,386,557 đ (Đã có VAT) 4,896,870 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ sơn PU DT1890H26

Bàn giám đốc gỗ sơn PU DT1890H26

W1800 x D900 x H760mm

4,112,790 đ (Đã có VAT) 3,738,900 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Veneer cao cấp Hòa Phát DT2010V15

Bàn giám đốc gỗ Veneer cao cấp Hòa Phát DT2010V15

W2000 x D1000 x H760 mm

7,943,463 đ (Đã có VAT) 7,221,330 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Veneer DT2411V15

Bàn giám đốc gỗ Veneer DT2411V15

W2400 x D1100 x H760 mm

9,197,694 đ (Đã có VAT) 8,361,540 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V2

Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V2

W2000 x D1000 x H760mm

6,800,178 đ (Đã có VAT) 6,181,980 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V5

Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V5

W2000 x D1000 x H760mm

8,361,540 đ (Đã có VAT) 7,601,400 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V8

Bàn giám đốc gỗ Verneer Hòa Phát DT2010V8

W2000 x D1000 x H760mm

18,116,670 đ (Đã có VAT) 16,469,700 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H27

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H27

W1800 x D900 x H760mm

4,335,067 đ (Đã có VAT) 3,940,970 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H37

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H37

W1800 x D900 x H760mm

4,661,162 đ (Đã có VAT) 4,237,420 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H4

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H4

W1800 x D900 x H760mm

3,645,609 đ (Đã có VAT) 3,314,190 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H5

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H5

W1800 x D900 x H760mm

4,126,100 đ (Đã có VAT) 3,751,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H24

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H24

W2000 x D1000 x H760mm

5,057,800 đ (Đã có VAT) 4,598,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H3

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H3

W2000 x D1000 x H760mm

4,426,906 đ (Đã có VAT) 4,024,460 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H4

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H4

W2000 x D1000 x H760mm

4,249,883 đ (Đã có VAT) 3,863,530 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H6

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H6

W2000 x D1000 x H760mm

4,791,600 đ (Đã có VAT) 4,356,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H36

Bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H36

W1800 x D900 x H750mm

4,563,999 đ (Đã có VAT) 4,149,090 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Veneer DT1890V12

Bàn giám đốc Veneer DT1890V12

W1800 x D900 x H760 mm

7,073,484 đ (Đã có VAT) 6,430,440 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Veneer DT1890V14

Bàn giám đốc Veneer DT1890V14

W1800 x D900 x H760 mm

6,689,232 đ (Đã có VAT) 6,081,120 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Veneer DT1890VM1

Bàn giám đốc Veneer DT1890VM1

W1800 x D900 x H760 mm

4,459,488 đ (Đã có VAT) 4,054,080 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Veneer DT1890VM12

Bàn giám đốc Veneer DT1890VM12

W1800 x D900 x H760 mm

6,253,566 đ (Đã có VAT) 5,685,060 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Veneer DT1890VM3

Bàn giám đốc Veneer DT1890VM3

W1800 x D900 x H760 mm

5,574,360 đ (Đã có VAT) 5,067,600 đ (Chưa có VAT)
Bàn giám đốc Veneer DT1890VM4

Bàn giám đốc Veneer DT1890VM4

W1800 x D900 x H760 mm

5,574,360 đ (Đã có VAT) 5,067,600 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top