Đang gửi...

Tủ tài liệu 190

Hộc sắt di động HS01

Hộc sắt di động HS01

410x600x670mm

2,500,300 đ (Đã có VAT) 2,273,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc sắt di động HS02

Hộc sắt di động HS02

410x600x670mm

1,496,000 đ (Đã có VAT) 1,360,000 đ (Chưa có VAT)
Hộc sắt di động HS03

Hộc sắt di động HS03

396x542x652mm

1,849,100 đ (Đã có VAT) 1,681,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ  cánh gỗ 190 TSG04K-2

Tủ cánh gỗ 190 TSG04K-2

W800 x D400 x H1950

3,119,600 đ (Đã có VAT) 2,836,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01

Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01

915x452x1830mm

3,345,100 đ (Đã có VAT) 3,041,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01KT

Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01KT

915x452x1830mm

3,224,100 đ (Đã có VAT) 2,931,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01KT-B

Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01KT-B

1000x452x1830mm

3,481,500 đ (Đã có VAT) 3,165,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01KV

Tủ đứng 2 cánh mở 190 TS01KV

915x452x1830mm

3,425,400 đ (Đã có VAT) 3,114,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ File 2 ngăn kéo TK-2N

Tủ File 2 ngăn kéo TK-2N

465x620x660mm

2,788,500 đ (Đã có VAT) 2,535,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ File 3 ngăn kéo TK-3N

Tủ File 3 ngăn kéo TK-3N

465x620x991mm

4,012,800 đ (Đã có VAT) 3,648,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ File 3 ngăn kéo TK-3N-B

Tủ File 3 ngăn kéo TK-3N-B

465x620x995mm

3,264,800 đ (Đã có VAT) 2,968,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ File 4 ngăn kéo TK-4N -B

Tủ File 4 ngăn kéo TK-4N -B

465x620x1310mm

4,079,900 đ (Đã có VAT) 3,709,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ giám đốc 6 ngăn cánh kín TG08

Tủ giám đốc 6 ngăn cánh kín TG08

W2400xD400xH1800.

8,000,000 đ (Đã có VAT) 7,272,727 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ  190 TG03-0

Tủ gỗ 190 TG03-0

800 x 400 x 1200

1,318,900 đ (Đã có VAT) 1,199,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG01

Tủ gỗ 190 TG01

1200 x 400 x 1830

3,190,000 đ (Đã có VAT) 2,900,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG01-M

Tủ gỗ 190 TG01-M

1200 x 400 x 1830

3,696,000 đ (Đã có VAT) 3,360,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG03-1

Tủ gỗ 190 TG03-1

800 x 400 x 1200

1,706,100 đ (Đã có VAT) 1,551,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG03-2

Tủ gỗ 190 TG03-2

800 x 400 x 1200

1,870,000 đ (Đã có VAT) 1,700,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG04-0

Tủ gỗ 190 TG04-0

800 x 400 x 1950

2,311,100 đ (Đã có VAT) 2,101,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG04-1

Tủ gỗ 190 TG04-1

800 x 400 x 1950

2,528,900 đ (Đã có VAT) 2,299,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG04G-2

Tủ gỗ 190 TG04G-2

800 x 400 x 1950

2,806,100 đ (Đã có VAT) 2,551,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG04K-2

Tủ gỗ 190 TG04K-2

800 x 400 x 1950

2,860,000 đ (Đã có VAT) 2,600,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG04K-3

Tủ gỗ 190 TG04K-3

1200 x 400 x 1950

4,290,000 đ (Đã có VAT) 3,900,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG05

Tủ gỗ 190 TG05

800 x 400 x 750

1,560,900 đ (Đã có VAT) 1,419,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TG07-C3

Tủ gỗ 190 TG07-C3

W2400xD400xH1800

8,000,300 đ (Đã có VAT) 7,273,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TGL02

Tủ gỗ 190 TGL02

800 x 400 x 1200

1,375,000 đ (Đã có VAT) 1,250,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TSG02-2

Tủ gỗ 190 TSG02-2

800 x 400 x 800

1,958,000 đ (Đã có VAT) 1,780,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ gỗ 190 TSG03-2

Tủ gỗ 190 TSG03-2

800 x 400 x 1200

2,775,300 đ (Đã có VAT) 2,523,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top