Đang gửi...

Tủ sắt văn phòng XH

 LK-9N-03 tủ sắt locker

LK-9N-03 tủ sắt locker

4,026,000 đ (Đã có VAT) 3,660,000 đ (Chưa có VAT)
CA-1A-L1 tủ để hồ sơ 2 cánh trượt

CA-1A-L1 tủ để hồ sơ 2 cánh trượt

2,128,500 đ (Đã có VAT) 1,935,000 đ (Chưa có VAT)
CA-1A-SG tu hồ sơ 2 cánh lùa

CA-1A-SG tu hồ sơ 2 cánh lùa

3,026,100 đ (Đã có VAT) 2,751,000 đ (Chưa có VAT)
CA-1B-S tủ sắt 2 cánh lùa nội thất xuân hòa

CA-1B-S tủ sắt 2 cánh lùa nội thất xuân hòa

2,448,600 đ (Đã có VAT) 2,226,000 đ (Chưa có VAT)
CA-2A-S tủ tài liệu sắt

CA-2A-S tủ tài liệu sắt

2,858,900 đ (Đã có VAT) 2,599,000 đ (Chưa có VAT)
CA-2B-L tủ hồ sơ sắt

CA-2B-L tủ hồ sơ sắt

3,757,600 đ (Đã có VAT) 3,416,000 đ (Chưa có VAT)
CA-2C-S1 tủ hồ sơ XH

CA-2C-S1 tủ hồ sơ XH

2,999,700 đ (Đã có VAT) 2,727,000 đ (Chưa có VAT)
CA-2C-S4 tủ hồ sơ XH

CA-2C-S4 tủ hồ sơ XH

3,307,700 đ (Đã có VAT) 3,007,000 đ (Chưa có VAT)
CA-2F tủ tài liệu sắt

CA-2F tủ tài liệu sắt

W460 x D620 x H728mm

2,305,600 đ (Đã có VAT) 2,096,000 đ (Chưa có VAT)
CA-3A-L tủ hồ sơ sắt

CA-3A-L tủ hồ sơ sắt

3,086,600 đ (Đã có VAT) 2,806,000 đ (Chưa có VAT)
CA-3A-LG tủ tài liệu sắt

CA-3A-LG tủ tài liệu sắt

3,073,400 đ (Đã có VAT) 2,794,000 đ (Chưa có VAT)
CA-3AS tủ hồ sơ XH

CA-3AS tủ hồ sơ XH

2,985,400 đ (Đã có VAT) 2,714,000 đ (Chưa có VAT)
CA-3A-SG tủ tài liệu sắt

CA-3A-SG tủ tài liệu sắt

3,012,900 đ (Đã có VAT) 2,739,000 đ (Chưa có VAT)
CA-3B-L tủ hồ sơ sắt

CA-3B-L tủ hồ sơ sắt

3,247,200 đ (Đã có VAT) 2,952,000 đ (Chưa có VAT)
CA-3F tủ file tài liệu

CA-3F tủ file tài liệu

2,885,300 đ (Đã có VAT) 2,623,000 đ (Chưa có VAT)
CA-4F tủ file tài liệu XH

CA-4F tủ file tài liệu XH

3,147,100 đ (Đã có VAT) 2,861,000 đ (Chưa có VAT)
CA-6A-1K tủ quần áo XH

CA-6A-1K tủ quần áo XH

5,316,300 đ (Đã có VAT) 4,833,000 đ (Chưa có VAT)
CA-7A-1K Tủ sắt 1 khoang nội thất xuân hòa

CA-7A-1K Tủ sắt 1 khoang nội thất xuân hòa

3,532,100 đ (Đã có VAT) 3,211,000 đ (Chưa có VAT)
CA-8D tủ locker

CA-8D tủ locker

3,952,300 đ (Đã có VAT) 3,593,000 đ (Chưa có VAT)
CA-8DS tủ để tài liệu,hồ sơ nội thất xuân hòa

CA-8DS tủ để tài liệu,hồ sơ nội thất xuân hòa

3,261,500 đ (Đã có VAT) 2,965,000 đ (Chưa có VAT)
CA-SH-02 tủ để giầy dép nội thất xuân hòa

CA-SH-02 tủ để giầy dép nội thất xuân hòa

1,274,900 đ (Đã có VAT) 1,159,000 đ (Chưa có VAT)
LK-12N-03 Tủ locker 12 ngăn có khóa

LK-12N-03 Tủ locker 12 ngăn có khóa

4,253,700 đ (Đã có VAT) 3,867,000 đ (Chưa có VAT)
LK-18N-03 tủ locker 18 ngăn khóa

LK-18N-03 tủ locker 18 ngăn khóa

5,207,400 đ (Đã có VAT) 4,734,000 đ (Chưa có VAT)
LK-20N-05 tủ locker 20 ngăn khóa

LK-20N-05 tủ locker 20 ngăn khóa

6,266,700 đ (Đã có VAT) 5,697,000 đ (Chưa có VAT)
LK-2N-01 tủ locker sắt

LK-2N-01 tủ locker sắt

1,703,900 đ (Đã có VAT) 1,549,000 đ (Chưa có VAT)
LK-2N-01D tủ locker sắt

LK-2N-01D tủ locker sắt

1,972,300 đ (Đã có VAT) 1,793,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top