Đang gửi...

Nội thất trường học

Bàn đọc thư viện Hòa Phát BTV101

Bàn đọc thư viện Hòa Phát BTV101

W2400 x D1200 x H750mm

3,598,100 đ (Đã có VAT) 3,271,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế học sinh lớp 3-5 Hòa Phát TBHS301

Bàn ghế học sinh lớp 3-5 Hòa Phát TBHS301

800x500x630mm

1,944,800 đ (Đã có VAT) 1,768,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS101A + GHS101A

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS101A + GHS101A

W1000 x D400 x H550mm

889,900 đ (Đã có VAT) 809,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS101B + GHS101B

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS101B + GHS101B

W1000 x D400 x H610mm

935,000 đ (Đã có VAT) 850,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS106-3+GHS106-3

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS106-3+GHS106-3

600 x D450 x H510mm

1,051,600 đ (Đã có VAT) 956,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS106-4+GHS106-4

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS106-4+GHS106-4

600 x D500 x H570mm

1,130,800 đ (Đã có VAT) 1,028,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS106-6+GHS106-6

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS106-6+GHS106-6

600 x D500 x H690mm

1,267,200 đ (Đã có VAT) 1,152,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS107-3 + GHS107-3

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS107-3 + GHS107-3

W600 x D450 x H510mm

688,600 đ (Đã có VAT) 626,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS107-5+ GHS107-5

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS107-5+ GHS107-5

W600 x D500 x H630mm

673,200 đ (Đã có VAT) 612,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS107-6 + GHS107-6

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS107-6 + GHS107-6

W600 x D500 x H630mm

777,700 đ (Đã có VAT) 707,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS108-3 +GHS108-3

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS108-3 +GHS108-3

W1200 x D450 x H510mm

997,700 đ (Đã có VAT) 907,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS108-4+GHS108-4

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS108-4+GHS108-4

W1200 x D500 x H570mm

1,106,600 đ (Đã có VAT) 1,006,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS108-5+GHS108-5

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS108-5+GHS108-5

W1200 x D500 x H630mm

1,170,400 đ (Đã có VAT) 1,064,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát GHS108-III

Bàn ghế tiểu học Hòa Phát GHS108-III

W1 270 x W 270 x D1 290 x D 340 x H1 300 x H540mm

165,000 đ (Đã có VAT) 150,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học liền giá Hòa Phát BK206SM

Bàn học liền giá Hòa Phát BK206SM

W1050 x D550 x H1800mm

2,244,000 đ (Đã có VAT) 2,040,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh BHS110-3

Bàn học sinh BHS110-3

W1200 x D450 x H510mm

607,200 đ (Đã có VAT) 552,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh Hòa Phát BHS103B

Bàn học sinh Hòa Phát BHS103B

W1000 x D815 H1 380 x H2 610 x H660mm

882,200 đ (Đã có VAT) 802,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh Hòa Phát BHS103C

Bàn học sinh Hòa Phát BHS103C

W1200 x D870 x H1 440 x H2 690 x H770mm

1,159,400 đ (Đã có VAT) 1,054,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh Hòa Phát BHS26

Bàn học sinh Hòa Phát BHS26

W1100 x D628 x  H(580÷830) x H1(980÷1230) mm

3,291,200 đ (Đã có VAT) 2,992,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh liền giá Hòa Phát BK406

Bàn học sinh liền giá Hòa Phát BK406

W1200 x D600 x H1800

2,962,300 đ (Đã có VAT) 2,693,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh tiểu học BHS104B

Bàn học sinh tiểu học BHS104B

W1000 x D825 x H1(380) x H2(610) x H(665) mm

987,800 đ (Đã có VAT) 898,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học sinh tiểu học BHS104C

Bàn học sinh tiểu học BHS104C

W1200 x D885 x H1(440) x H2(690) x H(770) mm

1,181,400 đ (Đã có VAT) 1,074,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn học tiếng anh Hòa Phát BH101

Bàn học tiếng anh Hòa Phát BH101

1200x500x1200mm

1,541,100 đ (Đã có VAT) 1,401,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn mẫu giáo Hòa Phát BMG01-1 + BMG01-3

Bàn mẫu giáo Hòa Phát BMG01-1 + BMG01-3

W585 x D405 x H200 mm

196,900 đ (Đã có VAT) 179,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn mẫu giáo Hòa Phát GMG104B-2

Bàn mẫu giáo Hòa Phát GMG104B-2

187,000 đ (Đã có VAT) 170,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn máy tính dùng trong phòng máy BM101

Bàn máy tính dùng trong phòng máy BM101

W1400 x D1000 x H750 mm

2,184,600 đ (Đã có VAT) 1,986,000 đ (Chưa có VAT)
Bàn sinh viên 2 chỗ ngồi Hòa Phát BSV104

Bàn sinh viên 2 chỗ ngồi Hòa Phát BSV104

W1200 x D400 x H750 mm

722,700 đ (Đã có VAT) 657,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top