Đang gửi...

Tủ sắt, giá sắt

Giá kệ siêu thị Hòa Phát GST04

Giá kệ siêu thị Hòa Phát GST04

W1000 x D900 x H1800 mm

3,742,200 đ (Đã có VAT) 3,402,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách gỗ Hòa Phát TGS105

Giá sách gỗ Hòa Phát TGS105

W635 x D280 x H1550 (mm)

1,388,200 đ (Đã có VAT) 1,262,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách gỗ tự nhiên TGS103

Giá sách gỗ tự nhiên TGS103

W645 x D280 x H910 mm

788,700 đ (Đã có VAT) 717,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS1A

Giá sách Hòa Phát GS1A

W1000 x D395 x H2020 mm

1,994,300 đ (Đã có VAT) 1,813,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS1B

Giá sách Hòa Phát GS1B

W1006 x D406 x H2065mm

1,728,100 đ (Đã có VAT) 1,571,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS2K1

Giá sách Hòa Phát GS2K1

W1030 x D457 x H2000 mm

2,380,400 đ (Đã có VAT) 2,164,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS2K2

Giá sách Hòa Phát GS2K2

W2030x D457 x H2000 mm

4,442,900 đ (Đã có VAT) 4,039,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS4A

Giá sách Hòa Phát GS4A

W914 x D400 x H1981 mm

3,219,700 đ (Đã có VAT) 2,927,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS5K2

Giá sách Hòa Phát GS5K2

1960x450x2070

6,046,700 đ (Đã có VAT) 5,497,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS5K3

Giá sách Hòa Phát GS5K3

2895x450x2070

8,560,200 đ (Đã có VAT) 7,782,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS5K4

Giá sách Hòa Phát GS5K4

3830x450x2070mm

11,183,700 đ (Đã có VAT) 10,167,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát GS5K5

Giá sách Hòa Phát GS5K5

4765x450x2070

13,429,900 đ (Đã có VAT) 12,209,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách Hòa Phát TGS104

Giá sách Hòa Phát TGS104

W645 x D280 x H1230 mm

1,080,200 đ (Đã có VAT) 982,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sắt Hòa Phát GS5K1

Giá sắt Hòa Phát GS5K1

1025x450x2070mm

3,307,700 đ (Đã có VAT) 3,007,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sắt thư viện Hòa Phát GS3

Giá sắt thư viện Hòa Phát GS3

W915 x D317 x H1815 mm

4,272,400 đ (Đã có VAT) 3,884,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sắt thư viện Hòa Phát GS4B

Giá sắt thư viện Hòa Phát GS4B

W914 x D250 x H1981 mm

3,007,400 đ (Đã có VAT) 2,734,000 đ (Chưa có VAT)
Giá siêu thị Hòa Phát GST3-MT1

Giá siêu thị Hòa Phát GST3-MT1

W900 x D475 x H1500 mm.

372,900 đ (Đã có VAT) 339,000 đ (Chưa có VAT)
Giá tài liệu di động MFC3K2

Giá tài liệu di động MFC3K2

W3000 x D1150 x H1920 (mm)

39,649,500 đ (Đã có VAT) 36,045,000 đ (Chưa có VAT)
Giá tài liệu di động MFC3K3

Giá tài liệu di động MFC3K3

W3000 x D1150 x H1920 (mm)

40,392,000 đ (Đã có VAT) 36,720,000 đ (Chưa có VAT)
Giỏ sắt Hòa Phát 2

Giỏ sắt Hòa Phát 2

W962 x D425 x H200 mm

Liên hệ
GS5K1B Giá thư viện 1 khoang sử dụng hai mặt

GS5K1B Giá thư viện 1 khoang sử dụng hai mặt

W1025 x D450 x H1875mm

2,670,800 đ (Đã có VAT) 2,428,000 đ (Chưa có VAT)
GS5K2B Giá thư viện 2 khoang sử dụng hai mặt

GS5K2B Giá thư viện 2 khoang sử dụng hai mặt

W1960 x D450 x H1875mm

4,475,900 đ (Đã có VAT) 4,069,000 đ (Chưa có VAT)
GS5K3B Giá thư viện 3 khoang sử dụng hai mặt

GS5K3B Giá thư viện 3 khoang sử dụng hai mặt

W2895 x D450 x H1875mm

6,046,700 đ (Đã có VAT) 5,497,000 đ (Chưa có VAT)
GS5K4B Giá thư viện 4 khoang sử dụng hai mặt

GS5K4B Giá thư viện 4 khoang sử dụng hai mặt

W3830 x D450 x H1875mm

8,168,600 đ (Đã có VAT) 7,426,000 đ (Chưa có VAT)
GS5K5B Giá thư viện 5 khoang sử dụng hai mặt

GS5K5B Giá thư viện 5 khoang sử dụng hai mặt

W4765 x D450 x H1875mm

9,675,600 đ (Đã có VAT) 8,796,000 đ (Chưa có VAT)
GS6 giá sách sắt nội thất hòa phát

GS6 giá sách sắt nội thất hòa phát

W915 x D316 x H1830 mm

2,607,000 đ (Đã có VAT) 2,370,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top