Đang gửi...

Ghế văn phòng Xuân Hòa

 Ghế họp chân quỳ nội thất xuân hòa GXS-21-02

Ghế họp chân quỳ nội thất xuân hòa GXS-21-02

620,400 đ (Đã có VAT) 564,000 đ (Chưa có VAT)
 Ghế xoay nội thất xuân hoà GNV-06-01

Ghế xoay nội thất xuân hoà GNV-06-01

590x550x(890-1010)mm

885,500 đ (Đã có VAT) 805,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế gấp GM-22-00

Ghế gấp GM-22-00

343,200 đ (Đã có VAT) 312,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế gấp GS-22-00

Ghế gấp GS-22-00

286,000 đ (Đã có VAT) 260,000 đ (Chưa có VAT)
GHẾ GIÁM ĐỐC GGĐ-01-00

GHẾ GIÁM ĐỐC GGĐ-01-00

660x580x(1180-1250) Rc = 350 mm

5,980,700 đ (Đã có VAT) 5,437,000 đ (Chưa có VAT)
GHẾ GIÁM ĐỐC GGĐ-02-00

GHẾ GIÁM ĐỐC GGĐ-02-00

700x580x(1180-1250)

7,058,700 đ (Đã có VAT) 6,417,000 đ (Chưa có VAT)
GHẾ GIÁM ĐỐC GGĐ-05-00

GHẾ GIÁM ĐỐC GGĐ-05-00

670x700x(1200-1260)

4,439,600 đ (Đã có VAT) 4,036,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế giám đốc XH GGD-03-00

Ghế giám đốc XH GGD-03-00

730x580x(1175-1230)

5,927,900 đ (Đã có VAT) 5,389,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế giám đốc Xuân Hòa GGD-04-00

Ghế giám đốc Xuân Hòa GGD-04-00

660x580x(1070-1110)

5,083,100 đ (Đã có VAT) 4,621,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế họp xuân hòa GS-21-05

Ghế họp xuân hòa GS-21-05

1,012,000 đ (Đã có VAT) 920,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế nhân viên xuân hòa GNV-01-00

Ghế nhân viên xuân hòa GNV-01-00

550x560x(900-1020)mm

632,500 đ (Đã có VAT) 575,000 đ (Chưa có VAT)
GHẾ PHÒNG HỌP GI-28-02

GHẾ PHÒNG HỌP GI-28-02

504,900 đ (Đã có VAT) 459,000 đ (Chưa có VAT)
GHẾ TRƯỞNG PHÒNG GTP-09-00

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG GTP-09-00

3,162,500 đ (Đã có VAT) 2,875,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay GNV-06-00

Ghế xoay GNV-06-00

580x520x(850-950) Rc=290 mm

867,900 đ (Đã có VAT) 789,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay GNV-07-01

Ghế xoay GNV-07-01

600x520x(830-930) Rc=280mm

858,000 đ (Đã có VAT) 780,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên  nội thất xuân hòa GNV-07-00

Ghế xoay nhân viên nội thất xuân hòa GNV-07-00

600x520x(830-930) Rc=280mm

885,500 đ (Đã có VAT) 805,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên nội thất xuân hòa GNV-05-01

Ghế xoay nhân viên nội thất xuân hòa GNV-05-01

580x520x(850-950) Rc=300

1,012,000 đ (Đã có VAT) 920,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên nội thất xuân hòa GNV-06-00

Ghế xoay nhân viên nội thất xuân hòa GNV-06-00

590x550x(890-1010)mm

954,800 đ (Đã có VAT) 868,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay tựa lưới GNV-05-00

Ghế xoay tựa lưới GNV-05-00

580x520x(850-950) Rc=300

885,500 đ (Đã có VAT) 805,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top