Đang gửi...

Ghế xoay nhân viên NK

Ghế nhân viên cao cấp GX808

Ghế nhân viên cao cấp GX808

1,375,000 đ (Đã có VAT) 1,250,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế trưởng phòng cao cấp NK GX528

Ghế trưởng phòng cao cấp NK GX528

2,145,000 đ (Đã có VAT) 1,950,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX205

Ghế xoay nhân viên GX205

825,000 đ (Đã có VAT) 750,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX206

Ghế xoay nhân viên GX206

990,000 đ (Đã có VAT) 900,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX207

Ghế xoay nhân viên GX207

935,000 đ (Đã có VAT) 850,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX208 da

Ghế xoay nhân viên GX208 da

1,155,000 đ (Đã có VAT) 1,050,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX338

Ghế xoay nhân viên GX338

990,000 đ (Đã có VAT) 900,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX338C

Ghế xoay nhân viên GX338C

1,320,000 đ (Đã có VAT) 1,200,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX338D

Ghế xoay nhân viên GX338D

W510 x D640 x H(980-1070)

990,000 đ (Đã có VAT) 900,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX405 Sale

Ghế xoay nhân viên GX405

550,000 đ (Đã có VAT) 500,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX408

Ghế xoay nhân viên GX408

605,000 đ (Đã có VAT) 550,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX410 Sale

Ghế xoay nhân viên GX410

748,000 đ (Đã có VAT) 680,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX526 Hot

Ghế xoay nhân viên GX526

W510 x D640 x H(980-1070)

1,903,000 đ (Đã có VAT) 1,730,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top