Đang gửi...

Nội thất nhập khẩu

Ghế chân quỳ CQ205

Ghế chân quỳ CQ205

W490 x D570 x H940

902,000 đ (Đã có VAT) 820,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế chân quỳ CQ207

Ghế chân quỳ CQ207

490x570x940mm

1,001,000 đ (Đã có VAT) 910,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế giám đốc GD31

Ghế giám đốc GD31

5,159,000 đ (Đã có VAT) 4,690,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế giám đốc GD32

Ghế giám đốc GD32

2,915,000 đ (Đã có VAT) 2,650,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế nhân viên cao cấp GX808

Ghế nhân viên cao cấp GX808

1,375,000 đ (Đã có VAT) 1,250,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế quỳ CQ338

Ghế quỳ CQ338

490x570x940mm

1,151,700 đ (Đã có VAT) 1,047,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế quỳ CQ410

Ghế quỳ CQ410

W500 x D560 x H1050

693,000 đ (Đã có VAT) 630,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế quỳ họp CQ206

Ghế quỳ họp CQ206

490x570x1100mm

935,000 đ (Đã có VAT) 850,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế quỳ họp CQ338C

Ghế quỳ họp CQ338C

490x570x940mm

1,531,200 đ (Đã có VAT) 1,392,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế quỳ họp CQ338D

Ghế quỳ họp CQ338D

490x570x940mm

1,261,700 đ (Đã có VAT) 1,147,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế quỳ họp CQ409

Ghế quỳ họp CQ409

W500 x D560 x H940

660,000 đ (Đã có VAT) 600,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế quỳ họp QLC

Ghế quỳ họp QLC

490x570x940mm

440,000 đ (Đã có VAT) 400,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế trưởng phòng cao cấp NK GX528

Ghế trưởng phòng cao cấp NK GX528

2,145,000 đ (Đã có VAT) 1,950,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế trưởng phòng TP80

Ghế trưởng phòng TP80

1,815,000 đ (Đã có VAT) 1,650,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế trưởng phòng TP83

Ghế trưởng phòng TP83

2,266,000 đ (Đã có VAT) 2,060,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX205

Ghế xoay nhân viên GX205

825,000 đ (Đã có VAT) 750,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX206

Ghế xoay nhân viên GX206

990,000 đ (Đã có VAT) 900,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX207

Ghế xoay nhân viên GX207

935,000 đ (Đã có VAT) 850,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX208 da

Ghế xoay nhân viên GX208 da

1,155,000 đ (Đã có VAT) 1,050,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX338

Ghế xoay nhân viên GX338

990,000 đ (Đã có VAT) 900,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX338C

Ghế xoay nhân viên GX338C

1,320,000 đ (Đã có VAT) 1,200,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX338D

Ghế xoay nhân viên GX338D

W510 x D640 x H(980-1070)

990,000 đ (Đã có VAT) 900,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX405 Sale

Ghế xoay nhân viên GX405

550,000 đ (Đã có VAT) 500,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX408

Ghế xoay nhân viên GX408

605,000 đ (Đã có VAT) 550,000 đ (Chưa có VAT)
Ghế xoay nhân viên GX410 Sale

Ghế xoay nhân viên GX410

748,000 đ (Đã có VAT) 680,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top