Đang gửi...

Tủ tài liệu gỗ

AT1260 Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

AT1260 Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

W800 x D400 x H1260 mm

1,040,600 đ (Đã có VAT) 946,000 đ (Chưa có VAT)
AT1260D Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

AT1260D Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

W800 x D400 x H1260 mm

1,463,000 đ (Đã có VAT) 1,330,000 đ (Chưa có VAT)
AT1260SD Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

AT1260SD Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

W800 x D400 x H1260 mm

1,395,900 đ (Đã có VAT) 1,269,000 đ (Chưa có VAT)
AT1960-3G4DTủ văn phòng 3 buồng gỗ Melamine

AT1960-3G4DTủ văn phòng 3 buồng gỗ Melamine

W1200 x D400 x H1960 mm

3,690,500 đ (Đã có VAT) 3,355,000 đ (Chưa có VAT)
AT1960-4B Tủ tài liệu 4 buồng

AT1960-4B Tủ tài liệu 4 buồng

W1590 x D400 x H1960 mm

5,515,400 đ (Đã có VAT) 5,014,000 đ (Chưa có VAT)
AT1960D Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát Athena

AT1960D Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát Athena

W800 x D400 x H1960 mm

2,294,600 đ (Đã có VAT) 2,086,000 đ (Chưa có VAT)
AT1960G Tủ văn phòng gỗ Melamine

AT1960G Tủ văn phòng gỗ Melamine

W800 x D400 x H1960 mm

2,180,200 đ (Đã có VAT) 1,982,000 đ (Chưa có VAT)
AT880 Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

AT880 Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

W800 x D400 x H880 mm

751,300 đ (Đã có VAT) 683,000 đ (Chưa có VAT)
AT880D Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

AT880D Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

W800 x D400 x H880 mm

1,167,100 đ (Đã có VAT) 1,061,000 đ (Chưa có VAT)
AT880SD Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

AT880SD Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC

W800 x D400 x H880 mm

965,800 đ (Đã có VAT) 878,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách SV/BS1

Giá sách SV/BS1

W800 x D290 x H890 mm

761,200 đ (Đã có VAT) 692,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách SV/BS2

Giá sách SV/BS2

W800 x D290 x H1282 mm.

1,141,800 đ (Đã có VAT) 1,038,000 đ (Chưa có VAT)
Giá sách SV/BS3

Giá sách SV/BS3

W800 x D290 x H1282 mm

843,700 đ (Đã có VAT) 767,000 đ (Chưa có VAT)
LS21(SC01) tủ giầy sơn pu hòa phát

LS21(SC01) tủ giầy sơn pu hòa phát

W780 x D380 x H1000mm

2,519,000 đ (Đã có VAT) 2,290,000 đ (Chưa có VAT)
NT1260 Tủ tài liệu thấp

NT1260 Tủ tài liệu thấp

W800 x D400 x H1260mm

1,489,400 đ (Đã có VAT) 1,354,000 đ (Chưa có VAT)
NT1260D Tủ tài liệu cánh mở

NT1260D Tủ tài liệu cánh mở

W800 x D400 x H1260mm

2,348,500 đ (Đã có VAT) 2,135,000 đ (Chưa có VAT)
NT1260SDTủ tài liệu

NT1260SDTủ tài liệu

W800 x D400 x H1260mm

2,201,100 đ (Đã có VAT) 2,001,000 đ (Chưa có VAT)
NT1600D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

NT1600D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

W800 x D400 x H1596 mm

1,824,900 đ (Đã có VAT) 1,659,000 đ (Chưa có VAT)
NT1960 tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

NT1960 tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

W800 x D400 x H1960mm

1,658,800 đ (Đã có VAT) 1,508,000 đ (Chưa có VAT)
NT1960-3B tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát màu mới L2/M12

NT1960-3B tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát...

W1196 x D400 x H1960 mm

4,320,800 đ (Đã có VAT) 3,928,000 đ (Chưa có VAT)
NT1960-3B3N tủ gỗ newtren

NT1960-3B3N tủ gỗ newtren

W1196 x D400 x H1960 mm

4,911,500 đ (Đã có VAT) 4,465,000 đ (Chưa có VAT)
NT1960-3G4D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

NT1960-3G4D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

W1196 x D400 x H1960mm

4,186,600 đ (Đã có VAT) 3,806,000 đ (Chưa có VAT)
NT1960-4B tủ gỗ newtren hòa phát

NT1960-4B tủ gỗ newtren hòa phát

W1592 x D400 x H1960 mm

6,992,700 đ (Đã có VAT) 6,357,000 đ (Chưa có VAT)
NT1960GA tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát màu mới L2/M12

NT1960GA tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát màu...

W800 x D400 x H1960 mm

2,818,200 đ (Đã có VAT) 2,562,000 đ (Chưa có VAT)
NT850D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

NT850D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát

W800 x D400 x H878 mm

1,711,600 đ (Đã có VAT) 1,556,000 đ (Chưa có VAT)
NT880 Tủ tài liệu thấp

NT880 Tủ tài liệu thấp

W800 x D400 x H880 mm

1,234,200 đ (Đã có VAT) 1,122,000 đ (Chưa có VAT)
NT880D Tủ tài liệu thấp cánh mở

NT880D Tủ tài liệu thấp cánh mở

W800 x D400 x H880mm

1,932,700 đ (Đã có VAT) 1,757,000 đ (Chưa có VAT)
NT880SD Tủ tài liệu thấp

NT880SD Tủ tài liệu thấp

W800 x D400 x H880 mm

1,449,800 đ (Đã có VAT) 1,318,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top