Đang gửi...

Tủ tài liệu

Kệ máy in Fami P600H

Kệ máy in Fami P600H

W600 x D400 x H750mm

2,006,400 đ (Đã có VAT) 1,824,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ fami SM5020KL/R

Tủ fami SM5020KL/R

W600 x D420 x H2018

2,494,800 đ (Đã có VAT) 2,268,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ phụ bàn giám đốc ASM1200H

Tủ phụ bàn giám đốc ASM1200H

W1200 x D450 x H660mm

1,608,200 đ (Đã có VAT) 1,462,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM1200HR(L)

Tủ tài liệu fami SM1200HR(L)

W1200 x D420 x H854mm

1,874,400 đ (Đã có VAT) 1,704,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM1200HR(R)

Tủ tài liệu fami SM1200HR(R)

W1200 x D420 x H854mm

1,874,400 đ (Đã có VAT) 1,704,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM1210HR(L)

Tủ tài liệu fami SM1210HR(L)

2,640,000 đ (Đã có VAT) 2,400,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM1220HR(L)

Tủ tài liệu fami SM1220HR(L)

W1200 x D420 x H854mm

2,970,000 đ (Đã có VAT) 2,700,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM6240H

Tủ tài liệu fami SM6240H

W1200 x D450 x H854mm

3,168,000 đ (Đã có VAT) 2,880,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM6420H

Tủ tài liệu fami SM6420H

W800 x D420 x H854mm

2,059,200 đ (Đã có VAT) 1,872,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM6520H

Tủ tài liệu fami SM6520H

W800 x D420 x H854mm

1,980,000 đ (Đã có VAT) 1,800,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM7030FH

Tủ tài liệu fami SM7030FH

W800 x D420 x H1223mm

1,486,100 đ (Đã có VAT) 1,351,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM7130FH

Tủ tài liệu fami SM7130FH

W800 x D420 x H1223mm

2,178,000 đ (Đã có VAT) 1,980,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM7230FH

Tủ tài liệu fami SM7230FH

W800 x D420 x H1223mm

2,310,000 đ (Đã có VAT) 2,100,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM7430FH

Tủ tài liệu fami SM7430FH

2,499,200 đ (Đã có VAT) 2,272,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM7530FH

Tủ tài liệu fami SM7530FH

W800 x D420 x H1223mm

2,376,000 đ (Đã có VAT) 2,160,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM8120H

Tủ tài liệu fami SM8120H

W1800 x D450 x H854mm

4,874,100 đ (Đã có VAT) 4,431,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SM8130H

Tủ tài liệu fami SM8130H

W1800 x D420 x H1167mm

4,104,100 đ (Đã có VAT) 3,731,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SME7030FH

Tủ tài liệu fami SME7030FH

1,089,000 đ (Đã có VAT) 990,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SME7130

Tủ tài liệu fami SME7130

W800 x D400 x H1225mm

1,491,600 đ (Đã có VAT) 1,356,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami SME7230

Tủ tài liệu fami SME7230

1,557,600 đ (Đã có VAT) 1,416,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu fami TP1200H

Tủ tài liệu fami TP1200H

W1200 x D450 x H676mm

3,426,500 đ (Đã có VAT) 3,115,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu cao fami SM8050H

Tủ tài liệu cao fami SM8050H

W800 x D420 x H1989mm

2,118,600 đ (Đã có VAT) 1,926,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu cao fami SM8140H

Tủ tài liệu cao fami SM8140H

W1800 x D450 x H2021mm

9,053,000 đ (Đã có VAT) 8,230,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu cao fami SM8150H

Tủ tài liệu cao fami SM8150H

W800 x D420 x H1989mm

3,038,200 đ (Đã có VAT) 2,762,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu cao fami SM8250H

Tủ tài liệu cao fami SM8250H

W800 x D420 x H1989mm

3,960,000 đ (Đã có VAT) 3,600,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu cao fami SM8350H

Tủ tài liệu cao fami SM8350H

W800 x D420 x H1989mm

4,180,000 đ (Đã có VAT) 3,800,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu cao fami SM8450H

Tủ tài liệu cao fami SM8450H

W1200 x D420 x H1989mm

6,063,200 đ (Đã có VAT) 5,512,000 đ (Chưa có VAT)
Tủ tài liệu cao fami SM8550H

Tủ tài liệu cao fami SM8550H

W1200 x D420 x H1990mm

5,722,200 đ (Đã có VAT) 5,202,000 đ (Chưa có VAT)

Lọc theo chất liệu

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo giá

Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 
top